STHLMDog HB

Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Du som kund ska kunna känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vill med följande text visa hur STHLMDog HB (organisationsnummer 969686-3638) hanterar personuppgifter, ändamålet med hanteringen av personuppgifter och att det sker i linje med dataskyddsförordningen (GDPR). Vårt bokföringsprogram är BL Administration och vår bank är SEB.

När du beställer en vara hos STHLMDog samtycker du till att vi lagrar dina personuppgifter (namn, adress, e-postadress, telefonnummer) för att vi ska kunna administrera beställningen, leverera varan och därigenom uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser mot dig. Dina personuppgifter hanteras under beställningen fram till dess att ordern är avslutad. Vi sparar eventuell e-postkorrespondens så länge som nödvändigt i samband med ärenden kring en order. Vi värnar om din personliga integritet och skulle aldrig lämna ut dina personuppgifter till något annat företag i marknadsföringssyfte. Externa aktörer som exempelvis PostNord och DHL behöver dock ditt namn och din adress för att kunna leverera varan. När det gäller vårt kassasystem är iZettle personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som lämnas i och med kortbetalningen online och den information du skriver in för att erhålla ett e-kvitto via e-post eller sms. Genom att du fortsätter använda betaltjänsten bekräftar du att du läst och förstått hur iZettle behandlar dina personuppgifter. Du informeras om iZettles sekretesspolicy i kassan: https://www.izettle.com/se/sekretesspolicy. Samtliga aktörer är enligt lag skyldiga att hantera dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Du har rätt till insyn i hanteringen av dina personuppgifter. Du kan återkalla samtycket till att vi hanterar dina personuppgifter helt i de fall du avbryter köpet genom ångerrätt eller reklamation. Skriv ett meddelande till oss. Vi raderar givetvis felaktiga uppgifter eller rättar till på eget initiativ och på din begäran, när du säkerställer din identitet. Vi kan dock inte radera personuppgifter om de krävs för att uppfylla gällande lagstiftning som exempelvis bokföringslag, skattelagstiftning eller för att fullgöra våra förpliktelser i form av reklamations- och garantiärenden (3 år). Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter vi har lagrat om dig genom en skriftlig begäran undertecknad av dig. Vi lagrar dina personuppgifter i max tre år med tanke på reklamationsrätten. Du har rätt att begära radering av personuppgifterna om din begäran ligger i linje med lag och avtal som STHLMDog har ingått med dig. I de fall lagring av personuppgifter krävs för att uppfylla lag är begäran av radering inte möjlig. När personuppgifterna inte längre behövs raderar vi dem.

Du kan vända dig till oss genom e-post till [email protected] eller till www.datainspektionen.se, om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi lämnar enbart ut personuppgifter då det krävs enligt gällande lag.

Cookies

En webbplatsinnehavare måste enligt Lag (2003:389) om elektronisk information informera besökaren om att webbplatsen använder cookies och hur dessa används. Cookien är en textfil som skickas från en webbsida till din dator där den lagrar din inloggningsinformation och din kundvagn för att underlätta användarupplevelsen när du besöker STHLMDogs webbshop. Vi använder cookies för att du ska kunna göra en beställning av oss. När du genomför en betalning visas texten: ”Läs om hur iZettle behandlar dina personuppgifter i vår sekretesspolicy”. I denna kan du läsa mer om hur vår e-handelsplattform iZettle beskriver cookies via länken: https://sthlmdog.selz.com/cookies

Det finns olika sorters cookies. En av dem är så kallade sessionscookies som lagrar informationen under tiden du är inloggad och genomför köp. Dessa försvinner när du stänger din webbläsare. Så kallade permanenta cookies gör att webbsidor känner igen dig när du kommer tillbaka. Dessa måste man själv ta bort i sin webbläsare.

Om du vill inaktivera cookies i din webbläsare klicka på https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sv för att komma till en guide som beskriver hur du gör. Observera att ändrade inställningar kan göra att ditt besök i vår eller andra webbshoppar inte fungerar.

Du kan läsa mer om cookies på Post- och telestyrelsens hemsida: www.pts.se. PTS är den myndighet som bevakar området elektronisk kommunikation.